ÇEVRE

Çevreye saygılı olmak, çevre duyarlılığını benimsemek ve yaygınlaştırmak, tüm kaynakları etkin ve verimli bir biçimde kullanmak, çok yönlü iletişimi teşvik ederek paydaşların farkındalıklarına ve gelişimine katkıda bulunmak ve çevre performansını sürekli iyileştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak işletme kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır.Üretim süreci büyük ölçüde doğal kaynakların varlığına ve sürekliliğine bağlı olan işletmemiz, kaynakları verimli kullanmayı ve geri kazanımı en üst seviyede tutmayı hedefler.“Kaliteli üretimin verimlilik, etkinlik, kazasızlık, çevreye duyarlılık ve tasarruf bilinciyle sürdürülmesi” temel ilkemizdir.